Aktuální upozornění na rizika

Izrael - ETA - Electronic Travel Authorization

Dovolujeme si Vás upozornit, že držitelé zahraničních pasů cestujících do Izraele, musí od 1. srpna 2024 povinně žádat o ETA - Electronic Travel Authorization.

Žádost ETA je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://israel-entry.piba.gov.il/eligibilitynational/ a poplatek činí 25 NIS.

Odpověď na žádost obdržíte do 72 hodin. Potvrzená žádost je platná po dobu dvou let, pro maximální délku pobytu v Izraeli do 90 dní.

ETA žádost lze podávat :

  • od 1. 7. do 31.7. 2024 je tzv. pilotní období, určené pro cestující přilétající ze zemí, kde vízum do Izraele není vyžadováno a žádost o ETA bude dobrovolná
  • od 1. srpna 2024 je požadavek ETA povinný pro všechny cestující se zahraničními pasy (budou aktivovány systémy odletové kontroly)

 

Podmínky pro schválení ETA-IL, včetně jeho platnosti, nákladů a způsobu podání žádosti, naleznete na vládních internetových stránkách - https://www.gov.il/en/departments/topics/eta-il/govil-landing-page.

_____________________________________________________________________

Please be advised that foreign passport holders traveling to Israel must apply for an ETA - Electronic Travel Authorization - as of August 1, 2024.

The ETA application is available on the Ministry of Interior's website https://israel-entry.piba.gov.il/eligibilitynational/ and the fee is NIS 25.

You will receive a response to your application within 72 hours. A confirmed application is valid for two years, for a maximum stay in Israel of up to 90 days.

ETA application can be submitted :

  • from July 1 to July 31, 2024 is the so-called pilot period, intended for travelers arriving from countries where a visa to Israel is not required and the ETA application will be voluntary
  • from 1 August 2024, the ETA requirement is mandatory for all travellers with foreign passports (departure control systems will be activated)

The conditions for approval of an ETA-IL, including its validity, cost and how to apply, can be found on the government's website - https://www.gov.il/en/departments/topics/eta-il/govil-landing-page.

 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště