Aktuální upozornění na rizika

Ekvádor - zlepšení situace v zemi a důležité informace / Ecuador - improvements in the country and important information

Dne 8. dubna 2024 byl v zemi ukončen výjimečný stav. Nadále platí vyhlášení tzv. „vnitrostátního ozbrojeného konfliktu“, během něhož jsou uplatňována omezení pro turisty. MZV ČR doporučuje dbát během pobytu zvýšené opatrnosti, zejména v souvislosti s konkrétními událostmi, a varuje před cestami do oblasti měst Guayaquil nebo Esmeraldas. 

MZV ČR upozorňuje české občany cestující do Ekvádoru, že při vstupu do země pozemní cestou požaduje imigrační úřad předložení výpisu z trestního rejstříku ve španělštině (s překladem), opatřený apostilní doložkou. Bez tohoto dokumentu nebude cestovatel do země vpuštěn. Požadavek platí i pro návštěvu souostroví Galapágy, které jsou součástí Ekvádoru.

V případě nouze se lze v pracovní době obrátit na standardní telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Limě, mimo pracovní dobu pak na jeho nouzovou linku konzulární pohotovosti:  0051-998 736 567.

_______________________________________________________________________

On 8 April 2024, the state of emergency in the country was ended. A declaration of "national armed conflict" remains in force, during which restrictions on tourists are applied. The MFA recommends increased caution during your stay, particularly in relation to specific events, and warns against travel to the Guayaquil or Esmeraldas area.

The MFA of the Czech Republic warns Czech citizens travelling to Ecuador that when entering the country by land, the immigration authorities require the presentation of a criminal record extract in Spanish (with translation), with an apostille clause. Without this document, the traveller will not be allowed to enter the country. This requirement also applies to visits to the Galapagos archipelago, which is part of Ecuador.

In case of an emergency, the standard telephone contacts of the Embassy of the Czech Republic in Lima can be contacted during working hours and its consular emergency line outside working hours: 0051-998 736 567.

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště