Aktuální upozornění na rizika

Stávky na letištích: Alicante a Londýn Heathrow/ Alicante and London Heathrow strikes

Španělsko, Alicante

Společnost Jet2 vydala varování pro všechny své zákazníky, kteří plánují cestu do Španělska, konkrétně do Alicante, ve zbytku roku. Pozemní obsluha oznámila sérii stávek od září do ledna, a to na jednu hodinu ráno a večer v následujících termínech.

říjen - 1., 3., 6.-15., 17., 20.-22., 24., 27.-29., 31. října

listopad - 1-5, 7, 10-12, 14, 17-19, 21, 24-26, 28

prosinec - 1-10, 12, 15-17, 19, 22-31

leden - 1.-14. ledna

 

Velká Británie, Londýn 

Zaměstnanci zavazadlového karuselu na letišti Heathrow vyhlásili na říjen 13 různých termínů stávky. Budou se konat od 6. do 9. října a od 20. do 30. října, a to formou stávkové pohotovosti od 17.30 hodin 6. října do 6.00 hodin 9. října a 20. října od 5.30 hodin do 6.00 hodin 30. října. Stávky se konají na protest proti nabídkám mezd pod úrovní inflace.

 

_________________________________

Strikes in Spain, Alicante

Jet2 has issued a warning to all its customers who are planning a trip to Spain, specifically Alicante, sometime in the rest of the year. Ground handlers have announced a series of strikes from September to January, for one hour in the morning and the evening, on the following dates.

 

October — 1, 3, 6-15, 17, 20-22, 24, 27-29, 31

November — 1-5, 7, 10-12, 14, 17-19, 21, 24-26, 28

December — 1-10, 12, 15-17, 19, 22-31

January — 1-14

 

UK, London 

Baggage carousel workers at Heathrow have announced 13 different strike dates in October. They'll take place from October 6-9 and October 20-30, in the form of a walkout between 5.30 pm on 6 and 6 am on 9, and 5.30 am on 20 until 6 am on 30. The strikes are taking place in protest against below-inflation offers on pay. 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště