Aktuální upozornění na rizika

Stávky v září: Itálie, Anglie a Španělsko/ Strikes in September: Italy, England and Spain

Itálie: Stávky pozemního personálu v září

Na 29. září je plánována celostátní stávka za odbavení zavazadel, která by mohla způsobit zpoždění cestujících. Odbory požadují větší jistotu zaměstnání a zvýšení platů v souvislosti s prudce rostoucí inflací. Zatím není jasné, jak rozsáhlé bude přerušení provozu, ale předchozí stávky vedly k narušení provozu a zrušení letů. Italský úřad pro civilní letectví ENAC ujistil cestující, že během stávky od 7 do 10 a od 18 do 21 hodin budou lety zaručeně probíhat. 

 

Anglie: Zaměstnanci zavazadel vyhlásili stávku na letišti Heathrow

Zaměstnanci zavazadlového karuselu na londýnském letišti Heathrow oznámili, že budou v říjnu 13 dní stávkovat. Stávky na letišti Heathrow se budou konat od 20. do 30. října. Stávky ovlivní rušné období podzimního pololetí. Zaměstnanci budou stávkovat od 5:30 hodin 20. října do 6:00 hodin 30. října.

 

Španělsko: Bezpečnostní pracovníci vyhlásili stávku na letišti v Alicante

Soukromí bezpečnostní pracovníci na letišti Alicante-Elche vyhlásili na konci tohoto měsíce stávku kvůli pracovním a platovým podmínkám. Zaměstnanci Ilunion Seguridad budou ve dnech 22.-24., 26. a 29.-30. září každý den od 8:45 do 9:45 a od 18:00 do 19:00 hodin "částečně přerušovat práci", což se dotkne kontroly zavazadel.

 

_____________________

Italy: ground staff strikes in September

A nationwide strike for baggage handling is planned for 29 September, which could cause delays for passengers. Unions are demanding greater job security and pay rises in the face of soaring inflation. It is not yet clear how widespread the disruption will be, but previous strikes have led to disruptions and flight cancellations. Italy's civil aviation authority ENAC has assured passengers that flights will be guaranteed during the strike from 7am to 10am and 6pm to 9pm.

 

England: Baggage handlers strike at Heathrow Airport

Baggage carousel staff at London's Heathrow Airport have announced that they will strike for 13 days in October. The strikes at Heathrow will take place from 20 to 30 October. The strikes will affect the busy autumn half term period. Staff will strike from 5:30am on 20 October until 6:00am on 30 October.

 

Spain: Security workers go on strike at Alicante airport

Private security workers at Alicante-Elche airport called a strike at the end of this month over working and pay conditions. Ilunion Seguridad staff will be "partially interrupting work" from 8:45am to 9:45am and from 6pm to 7pm every day from 22-24, 26 and 29-30 September, affecting baggage check.

 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště