Aktuální upozornění na rizika

Aktualizované informace Řecko a Bulharsko/ Updated information Greece and Bulgaria

Zpráva DROZD: Bulharsko

MZV ČR upozorňuje na silné deště a bouřky v jižním Černomoří, na jih od Burgasu, zejména v oblasti Carevo, Achtopol a Sinemorec. Vážná je situace v oblasti národního parku Stranza. Rozvodněná je řeka Veleka.

Řada kempů byla smetena do moře, došlo k odříznutí od komunikací, zborcení mostů, výpadkům elektrického proudu, přerušení dodávek vody a jídla. Probíhají záchranné práce a evakuace nejohroženějších oblastí. Zítra bude postaven pontonový most mezi Achtopolem a Carevem.

V případě nouze se lze v pracovní době obrátit na standardní telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Sofii, mimo pracovní dobu pak na jeho nouzovou linku konzulární pohotovosti: +359 888 398 045.

 

Zpráva DROZD: Řecko - bouře Daniel

Kvůli bouři Daniel byl vyhlášen stav nouze civilní ochrany v těchto místech: okres Magnésia, Sporádské ostrovy, Karditsa, Trikala a část okresu Larisa.

Dodržujte pokyny místních orgánů a sledujte místní zpravodajství. Pokud byl v místě vyhlášen zákaz vycházení, respektujte jej.

V oblasti Karditsa, Farsala, Volos, Fthiotida, Domoku, Pieria, Thesalia, v některých oblastech Sporádských ostrovů, ostrov Evia a v regionu Magnésia (střední Řecko) a ve městě Trikala (Peloponés), byl vyhlášen zákaz vycházení v této chvíli na 24 hodin.

V případě nouze se lze v pracovní době obrátit na standardní telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Athénách, mimo pracovní dobu pak na jeho nouzovou linku konzulární pohotovosti: +30 694 473 37 69.

_________________________

DROZD report: Bulgaria

The MFA warns of heavy rain and thunderstorms in southern Black Sea, south of Burgas, especially in the areas of Carevo, Akhtopol and Sinemorets. The situation is serious in the area of Stranza National Park. The Veleka river is swollen.

A number of campsites have been swept out to sea, roads have been cut off, bridges have collapsed, power cuts, water and food supplies have been interrupted. Rescue work and evacuation of the most vulnerable areas is ongoing. Tomorrow a pontoon bridge will be built between Akhtopol and Carevo.

In case of an emergency, the standard telephone contacts of the Embassy of the Czech Republic in Sofia can be contacted during working hours and its consular emergency line outside working hours: +359 888 398 045.

 

DROZD report: Greece - Storm Daniel

Due to Storm Daniel, a civil protection emergency has been declared in the following locations: the Magnesia district, the Sporades Islands, Karditsa, Trikala and part of the Larissa district.

Follow the instructions of the local authorities and monitor local news reports. If a curfew has been declared in the area, please respect it.

A curfew has been declared for 24 hours at this time in the areas of Karditsa, Farsala, Volos, Fthiotida, Domoku, Pieria, Thesalia, some areas of the Sporades, the island of Evia and the region of Magnesia (central Greece) and the town of Trikala (Peloponnese).

In the event of an emergency, the standard telephone contacts of the Embassy of the Czech Republic in Athens can be contacted during working hours, and its consular emergency line outside working hours: +30 694 473 37 69.

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště