Aktuální upozornění na rizika

Čína - nová vstupní pravidla / China - new entry rules

Dne 15.3.2023 vstoupila v platnost nová pravidla, upravující vízovou a vstupní politiku pro cizince cestující do Číny. Nově je např. opět možné žádat o turistická víza do Číny. Se změnou vízové politiky (resp. se jedná o návrat k normálu, po pandemii) se dále obnovuje funkce dosud platných vstupních víz vydaných před 28.3.2020. Obnovuje se také politika bezvízového vstupu do turistické destinace Hainan, bezvízového vstupu pro výletní lodě v Šanghaji, bezvízového skupinového vstupu cizinců z Hongkongu a Macaa do provincie Guangdong (Kanton) a bezvízového vstupu turistických skupin ASEAN do provincie Guilin. Nadále zůstává v platnosti povinnost absolvovat před cestou do Číny 1x PCR test s negativním výsledkem, který nesmí být v době nástupu na přímý let do Číny starší 48 hodin, a povinnost vyplnit před cestou nebo během ní zdravotní deklaraci. Veškerá popříletová karanténní opatření byla zrušena, cestující tak již nemusí absolvovat po příletu do Číny povinnou karanténu.

___________________________

On 15 March 2023, new rules governing visa and entry policies for foreigners travelling to China came into force. For example, it is now possible to apply for a tourist visa to China again. With the change in visa policy (or is it a return to normal, post-pandemic), the function of previously valid entry visas issued before 28.3.2020 is further restored. The policy of visa-free entry to the tourist destination of Hainan, visa-free entry for cruise ships in Shanghai, visa-free group entry for foreigners from Hong Kong and Macau to Guangdong Province (Guangzhou), and visa-free entry for ASEAN tourist groups to Guilin Province is also restored. The requirement to take a PCR test once with a negative result before travelling to China, which must not be more than 48 hours old at the time of boarding a direct flight to China, and the requirement to complete a health declaration before or during travel remain in force. All post-flight quarantine measures have been lifted and passengers no longer need to undergo mandatory quarantine upon arrival in China.

 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště