Aktuální upozornění na rizika

Aktualizované informace Německo - zrušení povinnosti karantény

ACK ČR informuje: 

Od 16. 11. Bavorsko jako jedna z prvních spolkových zemí zrušilo povinnost karantény pro pozitivně testované osoby. V případě nákazy platí v Bavorsku pro osoby od 6 let pouze povinnost nošení ochrany dýchacích cest (stačí zdravotnická rouška) ve vnitřních prostorách a také venku, pokud není možné dodržet dostatečný odstup. Za účelem ochrany rizikových skupin mají dále pozitivně testování zakázaný vstup a vykonávání pracovní činnosti ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních. Tato opatření je možné ukončit, pokud po dobu minimálně 48 hodin již dotyčný nemá žádné příznaky nemoci. Nejdříve je toto možné po 5 dnech. Povinnost nosit ochranu dýchacích vest a výše zmíněný zákaz vstupu končí automaticky po 10 dnech, není třeba předložit negativní test.

 

Kromě Bavorska byla zrušena povinná karanténa od 16. 11. také v Bádensku-Württembersku. Zde platí pro pozitivně testované osoby po dobu pěti dnů povinnost nošení ochrany dýchacích cest (stačí zdravotnická rouška) ve vnitřních prostorách a také venku, pokud není možné dodržet dostatečný odstup. Dále je těmto osobám také po dobu pěti dnů zakázán vstup a vykonávání pracovní činnosti ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních.

Ve spolkových zemích Porýní Falc a Sársko v posledních týdnech nedošlo k žádnému rozvolnění pandemických opatření.

 Povinnost karantény byla od 17. 11. zrušena také ve Šlesvicku-Holštýnsku a zrušení brzy plánuje také Hesensko.

 

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště