Aktuální upozornění na rizika

Informace k odletům z německých letišť

Jízda osobním autem do Frankfurt nebo do Mnichova na letiště a následující odlet dále.

  • 4 odst.(2) bod 2 nového nařízení popisuje výjimky pro:

"Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland einreisen und die Bundesrepublik Deutschland auf schnellstem Wege wieder verlassen, um die Durchreise abzuschliessen" - pokud možno doslovný překlad je: "Osoby, které kvůli procestování do SRN přijíždějí a SRN nejrychlejší cestou opustí, aby svoji cestu přes SRN ukončily". Slovo Durchreise/procestování implikuje celou paletu dopravních prostředků, tj. nemusí se jednat jen o průjezd nebo letecký "tranzit" a toto slovo ponechává volnost výkladu.

 Pro tuto skupinu lidí platí výjimka z testovací povinnosti, jakož i výjimka z podmínky registrace (podle §2 odst. (1) bod 2 nařízení, budou-li do SRN vstupovat v rámci individuální dopravy a to bez ohledu, jestli se jedná v případě ČR o rizikovou nebo vysoce rizikovou zemi.

 Situace je ale odlišná při příletu z třetí země do Frankfurtu nebo Mnichova a následné cestě do ČR. Důvodem je, že dotyčný cestující využívá služby leteckého přepravce (hromadná přeprava), který má též stanovené podmínky dle §6 a §7 nařízení spolkové vlády pro přepravce v hromadné dopravě (mělo by analogicky platit např. pro cestu autobusem nebo letadlem z ČR do DE).

 *Přepravci (letecké společnosti) mají povinnost podle §6 odst. 1 nařízení povinnost kontrolovat elektronickou registraci pasažérů vstupující na území SRN (u všech rizikových zemí bez výjimky) a bude-li mít pasažér pouze formulář v papírové podobě, tak musí být zaslán přepravcem příslušnému úřadu v DE. Přepravci by neměli umožnit přepravu osobě, která nesplní podmínku registrace. *

To znamená, že pro zpětnou leteckou cestu z například mimoevropské rizikové destinace do Frankfurtu nebo Mnichova bude letecká společnost vyžadovat elektronickou  registraci, i když bude dotyčný uvádět, že pokračuje osobním autem okamžitě do ČR.

Přepravce (letecký) má povinnost kontrolovat podle §6 odst. 2 kontrolovat test u cestujících z vysoce rizikových oblastí (tj. např. i při příletu z ČR do Frankfurtu) nebo z oblastí s mutací viru (např. z Londýna do Mnichova).

V případech, kdy není možnost udělat test, dává nařízení (leteckému) přepravci možnost podle §6 odst. (2) nařízení provést vlastní test splňující potřebná  kritéria, který nesmí být starší více jak 12 hodin u rizikových zemí s virovou mutací. Přeprava je možná pouze s negativním testem.

V případě, že budou cestující využívat služeb přepravce hromadné dopravy, je třeba je upozorňovat na to, že musí splňovat podmínky, které bude po nich přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

 

Současně upozorňujeme, že Německo projednává, kam zařadí Českou republiku, aktuálně je zařazena mezi rizikové země. Pokud bude ČR přesunuta do oblastí s mutujícím virem, mohou být podmínky vstupu/tranzitu/cesty na letiště změněny/ přestat platit. O aktuálních informacích vás budeme informovat. Doporučujeme také sledovat web MZV.

https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/nove_narizeni_spolkove_vlady_k_cestovani.html

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště