Aktuální upozornění na rizika

Itálie: Rozšíření koronaviru / Italy: Spread of coronavirus

Ministerstvo zahraničních věci informuje, že v posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao)

Výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit.

V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli.

Upozorňujeme, že v souvislosti s rozšířením koronaviru, byly v regionech Lombardie a Benátska, Piemontu a Emilia Romagna zrušeny všechny kulturní a sportovní akce, uzavřena jsou muzea, některé památky a divadla.

Opatření platí do odvolání.

Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14 denní karanténě.

 

_______________________________________________________________

 The Ministry of Foreign Affairs reports that in recent days coronavirus outbreaks and prevalence have been confirmed in northern Italy, particularly in the Lombardy and Veneto / Veneto regions. The Italian Government, in cooperation with the regions affected, has adopted a number of sanitary and restrictive measures, including the isolation of 10 affected municipalities in Lombardy (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini in Veneto (Vo 'Eugenao)

The aforementioned places in isolation cannot be visited or abandoned.

There is a risk of prosecution and high fines if the rules are violated. The situation is controlled by Italian security forces.

Therefore, the MFA recommends that Czech citizens avoid the affected areas until the sanitary situation is resolved.

Please note that all cultural and sporting events have been canceled in the regions of Lombardy and Veneto, Piedmont and Emilia Romagna due to coronavirus spread, museums, some monuments and theaters are closed.

The measure is valid until further notice.

Due to the rapid spread of coronavirus in northern Italy, please note that in case of adverse development of the situation at the place of stay, visitors may find themselves in a possible 14-day quarantine.

 

Více zde

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště