Aktuální upozornění na rizika

Letiště Václava Havla: Odbavovací Terminál 1 bude přesunut / Václav Havel Airport: Check-in Terminal 1 will be moved

Od 1. března 2020 bude kvůli rekonstrukci třídirny Terminál 1, odbavení pro lety mimo schengenský prostor, přesunut z velké části na Terminál 2.
Omezení potrvá do konce srpna. Cestující se odbaví na Terminálu 2, pak půjde veřejnou částí na Terminál 1, kde projdou pasovou a bezpečnostní kontrolou.

Letiště Praha chystá informační kampaň ke změnám na začátek února.

Na přesun čeká 23 dopravců, například easyJet, British Airways, Qatar Airways, Korean Air, American Airlines či United Airlines.

________________________

From 1 March 2020, Terminal 1, the check-in for flights outside the Schengen area, will be largely moved to Terminal 2 due to the restriction of the sorting plant.
The restriction will last until the end of August. Passengers check in at Terminal 2, then go through the public section to Terminal 1, where they pass passport and security checks.

Prague Airport is preparing an information campaign on changes in early February.

There are 23 carriers waiting for the moving, such as easyJet, British Airways, Qatar Airways, Korean Air, American Airlines and United Airlines.

Více zde

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště