Aktuální upozornění na rizika

Francie: Celostátní generální stávka ovlivní veřejnou dopravu 4. - 8. prosince / France: Nationwide general strike affects public transport December 4-8

Na den 5. prosince 2019 je vyhlášena ve Francii generální stávka všech dopravců veřejné hromadné dopravy (vlaky, autobusy, tramvaje a linky metra).

Stávka je naplánována na 5. prosince, nicméně odbory varují cestující, aby se vyhnuli cestování od středy 4. prosince až do 8. prosince 19:00 (místního času).

Pařížský provozovatel veřejné dopravy RATP rovněž uvedl, že v hlavním městě dojde k přerušení služeb metra.

V průběhu stávky se očekává rozsáhlé narušení dopravy, včetně zpoždění a zrušení dopravy a zvýšené poptávky po alternativních dopravních prostředcích.

Cestujícím ve Francii se doporučuje, aby pečlivě sledovali vývoj, předvídali významná přerušení dopravy, naplánovali alternativní trasy a dodržovali všechny pokyny vydané místními úřady.

_______________________________________

On 5 December 2019, a general strike of all public transport carriers (trains, buses, trams and metro lines) is announced in France.

The strike is scheduled for December 5, however trade unions warn passengers to avoid traveling from Wednesday, December 4 until December 8, 19:00 (local time).

Paris public transport operator RATP also said that metro services will be interrupted in the capital.

During the strike, a major disruption of traffic is expected, including delays and cancellations and increased demand for alternative means of transport.

Travelers in France are advised to follow developments closely, anticipate significant interruptions, plan alternative routes and follow all instructions issued by local authorities.

Více zde

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště