Aktuální upozornění na rizika

Aeroflot a Ural Airlines: zrušení letů / Aeroflot and Ural Airlines: cancellation of flights

Letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines zastavili lety na linkách do Prahy. 

Důvodem je zrušení licence českými úřady. 

Zrušení se týká následujících letů SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025.

Pasažérům doporučujeme si stav letu před odletem zkontrolovat. 

_________________________

Aeroflot and Ural Airlines have stopped flights on flights to Prague.

The reason is the cancellation of the license by the Czech authorities.

Following canceled fights SU2010 / 2011, SU2014 / 2015, SU2016 / 2017 and SU2018 / 2019. Permits remained for flights SU2012 / 2013 and SU2024 / 2025.

Passengers are advised to check the flight status before departure.

 

 

Více zde

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště