Aktuální upozornění na rizika

Evropa: Nový Boeing 737 má zákaz létání!/ Europe: The new Boeing 737 is banned!

Evropská agentura pro bezpečnost letectví zastavila s okamžitou platností od 12. 3. 2019 všechny lety s letadlem typu Boeing 737 MAX. 

Důvodem jsou dvě letecké havárie, které se staly s daným typem letadlem během půl roku. 

Další země, které lety s Boingem 737 MAX zastavily, jsou Francie, Německo, Irsko a Velká Británie. 

Doporučujeme si zkontrolovat letenky a v případě potřeby se obrátit na nás pro zajištění dalších kroků. 

_______

With effect from March 12, 2019, the European Aviation Safety Agency stopped all flights with a Boeing 737 MAX. The reason is due to two air crashes that have happened to the this type aircraft within half a year. Other countries that have stopped with Boing 737 MAX are France, Germany, Ireland, and the United Kingdom.

We recommend that you check your tickets and, if necessary, contact us for further steps.

Více zde

Další služby

Letenky Travel risk management Ubytování

Kontaktujte nás

+420 577 008 740 Facebook Google+

Služební cesty se stále více stávají důležitou složkou firemních procesů. Správný a manažerský pohled na ně zase strategickou výhodou. UNIGLOBE IC Travel je partnerem v této strategii a přispívá k posílení konkurenční výhody svých klientů.

IATA - Accredited partner

UNIGLOBE IC Travel, Víceúčelový dům Šestka, Hradební 1547, 68601 Uh. Hradiště